Sebeúcta

Znáte vlastní hodnotu a dokážete ji i ocenit?

Zamýšleli jste se někdy nad tím jakou máte vlastní hodnotu, jak se vnímáte, co si o sobě myslíte, jak se srovnáváte s ostatními?

Sebeúcta se dá vyjádřit jako hodnocení sebe sama a zjednodušeně se dá říct, že je buď pozitivní nebo negativní.

Toto hodnocení si každý dělá sám na základě vyhodnocování svých zkušeností, pocitů, myšlenek, vzorců chování a důležitých situací, které toto hodnocení dokáží ovlivnit.

Obrovskou roli zde hrají jak úspěchy, tak i neúspěchy nebo selhání, které naši sebeúctu (sebe-hodnocení) dokáží velmi rozhoupat. Úspěchy a pozitivní hodnocení má rád asi každý, ale negativní hodnocení a neúspěchy jsou nedílnou součástí tvorby sebeúcty.

Zamyslete se nad tím, jak vidíte sami sebe.

Je vaše sebeúcta, sebejistota, sebedůvěra neochvějná nebo si sami sebou nejste moc jistí?

Mezi některé ze znaků oslabené sebeúcty patří například:

  • vyhýbání se nebo neudržení očního kontaktu,
  • nedůvěra ve své schopnosti,
  • nadměrná a dlouhodobá sebekritika,
  • časté omlouvání se,
  • nadměrné vyhledávání útěchy,
  • častá bezradnost,
  • pocity viny a studu,
  • pocity bezcennosti a neprospěšnosti,
  • časté změny ve vztazích a úniky ze vztahů,
  • častěji vidí negativní (chyby) a pozitivní (úspěchy) přehlíží

Co ale dělat, když negativní sebe-hodnocení převyšuje to pozitivní a my svou sebeúctu ztrácíme?

V průběhu malování budeme pracovat na své sebeúctě a budeme se snažit vnímat sebe sama, jako dokonalou bytost, která zvládne vše, co si přeje.


Připravte si čtvrtky, tužky, pastelky, fixy, voskovky ať můžete kreslit přímo se mnou 🙂


Chci získat přístup k záznamu webináře Sebeúcta – platba v CZK

Chci získat přístup k záznamu webináře Sebeúcta – platba v EUR


Připravte si čtvrtku A4 (případně obyč. papír) a nějaké pastelky nebo voskovky či progressa, a mějte po ruce i obyčejnou tužku, černý tenký a silný fix.

Pokud máte raději osobní setkání, další možností je individuální NEMMO koučink.


Vyloučení odpovědnosti: Pokud zde na stránkách najdete zdravotní témata a doporučené přístupy, tak vězte, že nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je třeba obrátit se na ošetřujícího lékaře!