NEMMO

je založené na mých zkušenostem, studiích a práci na sobě, kdy komponuji účinné techniky práce s myslí, tělem a Duší, které ve zkratce nazývám NEMMO.

Je to zkratka pro Neuro-Energetické Myšlenkové Mapy a Obrazy

pro mysl, tělo a Duši.

NEMMO tedy není jen jedna technika, ale je inspirována mnohými dalšími technikami a metodami. Jejím cílem je být sám sobě terapeutem a najít svůj klid, radost, štěstí a žít spokojený a zdravý život.

NEMMO je souborem technik a metod, kterými se zabývám již mnoho let, kdy jsem prošla mnohými semináři, meditacemi, školeními, workshopy, regresemi, rodinnými konstelacemi, kvantovou terapií a absolvovala jsem mnoho dalších technik, jako je hypnoterapie, One Brain metoda nebo Access Bars. Studuji celostní medicínu a Novou Germánskou medicínu, nechávám se inspirovat i Neurografikou a jinými kreativními způsoby myšlenkových terapií.

Všechny výše uvedené techniky nebo metody jsou samy o sobě jedinečné a za kteroukoliv z nich jsem vděčná. Ale na každou mysl, tělo i duši zabírá jiný lék a hledat jaký, je někdy velmi dlouhá cesta. Zkomponováním technik a metod jsem získala velmi účinné NEMMO, kterým lze toto “hledání” velmi zrychlit.

Funguje na více úrovních, ve kterých je zahrnuta i epigenetika, buněčná paměť, naše neuronová síť a další … 🙂 Zkrátka vše co potřebuje naše tělo, mysl i duše. Je velmi účinné jak na řešení a odstraňování mnoha problémů, strachů a dalších negativních stavů, tak na pozitivní a konstruktivní plánování, a nové programování vlastní mysli.


Recenze účastníků video-workshopů a webinářů

ref
ref2
ref3
ref6
ref13
ref15
ref16
ref42
ref44
ref47
ref52
ref54
ref61
ref62
ref66
ref85
ref951
refl
previous arrow
next arrow
ref
ref2
ref3
ref6
ref13
ref15
ref16
ref42
ref44
ref47
ref52
ref54
ref61
ref62
ref66
ref85
ref951
refl
previous arrow
next arrow

Zdá se Vám, že už žijete v době, které nerozumíte?

Je stále více zřejmé, že už žijeme v jiné, “nové době”, a zdá se těžké se jí přizpůsobit. Jsou zapotřebí hluboké změny ve všech oblastech života. NEMMO je jednou z možností, která pomáhá tyto změny uskutečnit.

Je to jedinečný kreativní, terapeutický i koučovací a lidmi ověřený nástroj pro práci s myslí, tělem i duší za účelem řešení různých problémů, dosažení cílů a transformaci do reality.

Není to jen o kreslení hezkých obrázků. Každé dílo je individuálním procesem, při kterém dochází k “překreslení neuronové sítě, k harmonizaci části psychiky tvůrce a k propojení s celkem.

Podle přesně daných  postupů.

Nejedná se o automatickou kresbu!  Nejdříve se vyladíme na to, co chceme ve svém životě změnit, přeneseme to na papír a pak rozkreslujeme a vytváříme nové cesty a propojení k žádoucí realitě.

Pomáhá nám zbavit se nepotřebného a nefunkčního neuronového propojení, a vytváří propojení nová, potřebná a užitečná.

Každý z nás zažívá nějaké problémy, traumata, životní krize, negativní pocity nebo nemoci, které nám znepříjemňují život každý den.

Necítíme se pak dobře a hledáme cestu, jak z toho všeho uniknout a někdy je téměř nemožné najít příčinu nebo se problému zbavit.

Náš každodenní život „jede“ podle starých návyků, vzorců chování, programů a pokud jsou škodlivé, škodíme jimi sami sobě, i když si to neuvědomujeme. Jednoduše se dá říct, že starých vzorců, návyků a programů je potřeba se zbavit a nahradit je novými. Ale jak ?!

Nabízím jednoduchá řešení…

Živý nebo on-line workshop anebo video-workshop.

Co to je?

Workshop je “živé setkání” – koučovací pracovní seminář, na kterém nedostáváte pouze teoretické znalosti, ale rovnou si vyzkoušíte NEMMO a zažijete SKUTEČNÉ  změny HNED pod profesionálním vedením.

On-line workshop je “on-line setkání” – individuální koučovací pracovní seminář, ve kterém mě máte jen pro sebe.

Video-workshop je – koučovací pracovní seminář, na kterém si pracujete dle natočených videí nebo záznamů z webinářů. Po zajištění přístupu ke kterémukoliv z nich, na sobě můžete pracovat kdykoli budete chtít. Přístup k nim vyžaduje připojení k internetu a je v podstatě trvalý. Instrukce ve video-workshopech jsou do detailu zpracované a vysvětlené.


Chci se podívat na plánované workshopy

Kromě toho, že se věnujete velmi kreativní a zábavné  činnosti, má NEMMO spoustu výhod:

  • Naučíte se  univerzální kód, který je snadno srozumitelný a snadno ovladatelný.
  • Získáte neverbální komunikační nástroj s naším podvědomím.
  • Úleva od stresu a negativních emocí.
  • Lze jej použít pro osobní nebo profesionální růst.
  • Dokážete svůj mozek i své myšlení doslova přepsat a naučit se efektivně zvládat každodenní stresy nebo se jich úplně zbavit.
  • Vytváří nová spojení pro radostný a úspěšný život.

Na co všechno se dá použít?

Díky této NEMMO si dokážete v mozku vytvořit nová neuronová spojení, nově aktivovat síť neuronů a oživit i nefunkční neurony. Tato technika pomáhá otevřít vědomí, transformovat myšlení, najít řešení problémů a celkově si změnit život k lepšímu. Pomocí fixu, papíru, pastelek a linie, kterou vás naučím používat, můžete skutečně vyřešit mnoho svých problémů nebo si naplánovat nový, lepší a kvalitnější život ve všech oblastech. 

Vyloučení odpovědnosti: Pokud zde na stránkách najdete zdravotní témata a doporučené přístupy, tak vězte, že nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je třeba obrátit se na ošetřujícího lékaře!