NeuroKoučink pro firmy

Dokonalý zaměstnanec neexistuje!

Nebo ano?

Pomineme-li automatizaci a robotizaci provozu, tak lidský pracovní faktor je stále nenahraditelný… Lidí je tedy stále zapotřebí, ale jak si “vytvořit” dokonalého zaměstnance?


Nejdříve na Vás mám několik otázek a snažte je zodpovědět objektivně (jako byste byli zaměstnanci ve své firmě).

Jak se daří zaměstnancům ve vaší firmě? 

Jsou spokojení a tvoří efektivní tým, který zajišťuje skvělý chod firmy nebo mají ještě rezervy a mohlo by to být lepší?

Rozumí si mezi sebou a spolupracují nebo stále něco řeší, skřípe to a dělají chyby, které firmu poškozují?


Sdílejí firemní vizi a pomáhají s růstem firmy nebo závidí zaměstnavatelův úspěch a pomlouvají?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ano, jste šťastní zaměstnavatelé a gratuluji Vám, moje služby nepotřebujete.

Ale máte-li nějaké pochyby nebo podobnou situaci vnímáte, dokážu Vám pomoci.

Asi se shodneme, že neexistuje dokonalý zaměstnanec a prostor pro zlepšení se najde vždy. Ale jak to udělat, když je zřejmé, že by někteří potřebovali spíše navštěvovat psychologa či psychiatra, a víte, že je to jejich osobní záležitost, do které nemůžete zasahovat?

Emoce mezi zaměstnanci někdy dokáží i prosperující firmou pořádně zatřást a nikdo nemá rád personální změny, zvlášť když už je zaměstnanec zavedený, vyškolený a má být pro firmu přínosem. Vnitřně nespokojení a třeba i vyhořelí zaměstnanci firmě nepomáhají, ale spíše jí škodí.


Jsme jen lidé a každý máme své životní trable. Někteří se trápí více někteří méně, ale když nedokáží vaši zaměstnanci úspěšně řešit svá traumata, tak pak své vnitřní nepokoje přenáší do chodu firmy a to není dobré.

Co ale dobré je, že mohu předat vašim zaměstnancům nebo kolegům své zkušenosti a techniky NEMMO.


Co vlastně NEMMO umí? V čem může vaší firmě a zaměstnancům pomoci?

Její největší předností je týmová tvorba, kde k řešení konfliktů dochází diskrétně i přesto, že se pracuje ve velké skupině.

Co například mohou vaši zaměstnanci řešit:

  • Nevyřčené a nevyřešené konflikty mezi zaměstnanci.
  • Negativní postoj k zaměstnavateli.
  • Závist zaměstnance vůči zaměstnavateli.
  • Negativní pocity při vystavování faktur, výplat či vedení účetnictví a podobně.

Benefity

  • Nikdo ze zúčastněných neví, co si kdo řeší, a tak se nemusí nikdo před nikým ani stydět, a ani obhajovat.
  • Problémy nikdo nemusí na workshopu ventilovat a přitom setrvačností dochází k jejich nápravě.
  • Dochází ke spojování týmu a budování zdravých mezilidských vztahů na pracovišti i mimo něj.
  • Akce se stane zpestřením firemního života a naučí se NEMMO používat i v osobním životě.
  • Jedná se o ruční tvorbu, která primárně stmeluje tým a sekundárně působí relaxačně a jako odměna pro zaměstnance.
  • Zažijí radost ze změny, která může být trvalá.