7. vrstev těl

Lidské energetické pole je projevem univerzální energie, který se blízce dotýká lidského života. Lze ho popsat jako zářící tělo, které prostupuje a obklopuje tělo fyzické, a vydává se vlastní charakteristické záření. Obvykle se nazývá „aura“. Aura je část univerzálního energetického pole, přidružená k určitému objektu. Lidská aura neboli lidské energetické pole je ta část univerzálního energetického pole, která náleží k lidskému tělu.Badatelé vytvořili na základě pozorování teoretický model, který rozděluje auru do sedmi vrstev. Někdy se tyto vrstvy nazývají těly. Následují jedna za druhou a navzájem se obklopují a pronikají. Každé následující tělo je tvořeno jemnějšími substancemi a vyššími vibracemi než tělo, které obklopuje a kterým zároveň proniká.

Éterické tělo – 1. vrstva
Je tvořeno drobnými energetickými liniemi, třpytivou sítí energetických paprsků – vypadá to podobně jako linky na televizní obrazovce. Má stejnou strukturu jako fyzické tělo, včetně všech anatomických částí a orgánů. Éterické tělo se skládá  z energetických matric, na kterých je fyzická hmota tkání ukotvena a které určují tvar těla. Fyzikální tkáně jako takové existují pouze díky životnímu poli, to znamená, že prvotní je životní pole, ne fyzické tělo. Tato síti podobná struktura éterického těla je v neustálém pohybu. Jasnovidec vidí, jak se jiskřičky namodralého světla pohybují podél energetických linek skrz fyzické tělo, které má určitou hustotu. Éterické tělo se rozšiřuje nad tělo fyzické  na vzdálenost 0,8 – 5 cm, pulzujíc rychlostí 15-20 cyklů za minutu. Barva éterického těla se pohybuje od světle modré k šedé. Čakry vypadají jako víry utkané ze světelné sítě, stejně jako celé éterické tělo. Můžeme také pozorovat všechny orgány fyzického těla utvořené z kmitajícího modrého světla.

Emocionální tělo – 2. vrstva 
Druhé tělo, které následuje po éterickém těle, se nazývá emocionální tělo a obecně je sdruženo s pocity. Přibližně sleduje obrys fyzického těla, ale není jeho kopií. Jeho struktura je mnohem více fluidní (podobná tekutině) než u éterického těla. Spíše to vypadá jako barevné mraky jemné tekuté substance v nepřetržitém pohybu. Rozšiřuje se do vzdálenosti 2,5 – 7,5 cm od těla a proniká hustšími těly, která obklopuje. Barvy jsou ve škále od křišťálově jasného zabarvení po tmavý neurčitý odstín v závislosti na pocitech a energiích, které je vytvářejí. Jednoznačné a vysoce energetické pocity jako je láska, vzrušení, radost nebo vztek jsou světlé a jasné. Pocity, které jsou zmatené, jsou tmavé, nejasné. Když se tyto pocity zaktivizují – nabijí energií – pomocí psychoterapie atp., barvám se vrátí jejich původní tón a rozjasní se. Tělo může obsahovat barvy celého spektra duhy. Obecně se zdá, že tělo je tvořeno barevnými skvrnami, pohybujícími se uvnitř matrice éterického pole, které se rozšiřují trochu nad něj.

Mentální tělo – 3. vrstva 
Třetí tělo je tělo mentální, které expanduje nad tělo emocionální, je tvořeno ještě jemnější substancí a patří k němu vše, co je spojeno s myšlením a mentálními procesy. Obvykle vypadá jako žluté světlo, zářící kolem hlavy a ramen a rozšiřující se kolem celého těla, které se zvětšuje a zjasňuje při koncentraci na mentální procesy. Od těla je vzdáleno 7,5 – 20 cm. Mentální tělo je rovněž strukturované-obsahuje strukturu našich myšlenek, a uvnitř pole můžeme vidět myšlenkové formy, které vypadají jako skvrny mající různé tvary a různou jasnost. Tyto myšlenkové formy mají na sobě navrstvené přídavné barvy, které ve skutečnosti vyzařují z emocionální úrovně. Barva reprezentuje osobní emoce související s myšlenkovou formou. Čím jasnější a přesněji formulovaná je myšlenka, tím jasnější a lépe tvarovaná je myšlenková forma, která k ní patří. Tyto myšlenkové formy se zvětšují při zaměření na myšlenky, které představují. Často opakované myšlenky se stávají „dobře organizovanou silou“ mající nad našimi životy velkou moc.

Astrální úroveň – 4. vrstva
Čtvrtá vrstva neboli astrální úroveň je přiřazena k srdeční čakře a je tavícím kotlíkem transformace, přes který musí projít všechny energie, přecházející z jednoho světa do druhého. To znamená, že spirituální energie /energie 5.-7. vrstvy/ musí projít ohněm srdce, aby se transformovala na nižší fyzickou energii /energie 1.-3.vrstvy/ a nižší fyzické energie musí projít stejnou cestou při transformaci ve vyšší spirituální energii.Čtvrtá vrstva je spojena s láskou, vstupní branou do jiných stavů reality /nad realitou fyzickou/ astrální tělo je amorfní a je složeno z obláčků ještě krásnějších barev než emocionální tělo. Paleta barev je stejná, ale všechny jsou prozářeny růžovým světlem lásky. Rozšiřuje se do vzdálenosti 30-45 cm od těla. I čakry mají stejné duhové spektrum s růžovou září. Nejkrásnější je srdeční čakra milujícího člověka. Když se lidé zamilují, mezi jejich srdci se klenou krásné oblouky růžového světla, a růžová barva se připojuje i ke zlatým pulsacím.velká část vztahů mezi lidmi a vzájemných vazeb probíhá na astrální úrovni. Vídám velké barevné skvrny různých forem, jak se prudce ženou místností od člověka k člověku. Něco z toho je příjemné a něco nepříjemné – a vy jasně cítíte ten rozdíl.

Tělo éterických předloh – 5. vrstva 
Toto tělo obsahuje otisky, předlohy všech forem, které existují ve fyzickém plánu – dalo by se to přirovnat k negativu fotografie. Tvoří předlohovou formu pro éterickou vrstvu, která je předlohou pro fyzické tělo. Vrstva éterických předloh se nachází ve vzdálenosti 30 až 45 cm do 60 cm od těla. Když při onemocnění dochází k poškození éterické vrstvy, práce ve vrstvě éterických předloh na prvotních vzorech podpoří její léčení. Je to úroveň, na které se zvuk zhmotňuje. Vrstva se může jevit jako jasné průhledné čáry na kobaltově modrém pozadí, jenže v jiné dimenzi – jako kdyby všechno bylo vyplněno pozadím a pouze ponechaný prázdný prostor tvořil formu. Tato forma afrického pole se rozprostírá ve vzdálenosti asi 75 cm od těla, má úzký oválný tvar a je v ní obsažena celková struktura pole včetně čaker, tělesných orgánů a tělových forem /končetiny atp./ – vše v negativní formě. Všechny tyto struktury vypadají jak vytvořené z průhledných čar na tmavě modrém podkladu, který tvoří pevný prostor.

Nebeská vrstva – 6. tělo 
Šestá úroveň je emocionální úrovní spirituálního plánu a nazývá se nebeské /celestiální/ tělo. Rozprostírá se ve vzdálenosti 60-82 cm od povrchu těla. Je to úroveň, která nám umožňuje prožívat duchovní extázi, dosaženou pomocí meditace nebo jiných forem transformační práce. Když se dostaneme do místa „bytí“, kde si uvědomujeme celé své spojení s celým vesmírem, vidíme světlo a lásku ve všem, co existuje. Když jsme ponořeni do světla a cítíme, že my jsme světlem a světlo je námi a cítíme jednotu s Bohem, pak se naše vědomí pozvedlo k šesté úrovni aury. Po otevření srdeční čakry i čakry celestiální, když dojde k jejich vzájemnému spojení, cítíme plynutí bezpodmínečné lásky. Lásku k lidem, lásku ke svým bližním přetaví,e při spirituální extázi ve spirituální lásku, která se klene nad fyzickou realitou ve všech existujících sférách. Nebeské tělo je možné vnímat jako zlatostříbrnou zář a opalizuje jako perleť. Forma nebeského těla je méně ohraničená, než je tomu na úrovni éterických předloh, zdá se, jako by bylo složeno ze světla vyzařujícího z těla jako záře kolem svíčky. V této záři jsou obsaženy jasnější, silnější paprsky světla.

Kauzální tělo – 7. tělo 
Sedmá úroveň kauzální tělo nebo také úroveň éterické předlohy je mentální úrovní spirituálního plánu. Rozkládá se ve vzdálenosti 75-90 cm do 105 cm od těla. Když pozvedneme vědomí na tuto úroveň, poznáváme, jak jsme za jedno s Tvůrcem. Vnější forma kauzálního těla má tvar vajíčka a obsahuje všechna africká těla sdružená s inkarnací, kterou jednotlivec právě prochází. Toto tělo je také vysoce strukturovanou předlohou a zdá se, že je složeno z drobných, velmi odolných vláken zlatostříbrného světla, která udržují pohromadě celou auru. Obsahuje zlatou mřížkovou strukturu fyzického těla a všech čaker. Když se naladíme na frekvenční úroveň sedmé vrstvy, vnímáme nádherné třpytící se světlo, pulzující tak rychle, že to vypadá jako tisíce zlatých nitek. Kauzální tělo ve tvaru zlatého vajíčka vyzařuje do vzdálenosti od 90 do 105 cm od pokožky pozorované osoby /u každého je to jiné/, užší konec je pod chodidly a širší konec nad hlavou. Vzdálenost vyzařování může být dokonce ještě větší, pokud se jedná o osobu, která má hodně energie. Vnější obal je jako vaječná skořápka o tloušťce 0,8-1,2 cm. Tato část sedmé vrstvy je velmi silná a houževnatá, odolná vůči vnějším vlivům a chrání pole jako vaječná skořápka chrání kuřátko. Všechny čakry a tělesné formy se zdají být utkány ze zlatého světla.  Součástí éterické předlohy je také hlavní proud síly vyživující tělo, který se pohybuje nahoru a dolů podél páteře. Tento zlatý silový proud spojuje v sobě energie, které procházejí čarami. Hlavní vertikální proud indukuje další proudy, vystupující z něj v pravých úhlech ve formě svazků zlatých paprsků, rozšiřujících se přímo ven z těla. Tyto energie zase indukují další proudy, které cirkulují okolo pole, takže celé africké pole se všemi jeho nižšími úrovněmi je obklopeno touto sítí a drženo v ní jako v koši. Tato síť představuje sílu zlatého světla, Božskou mysl, která drží celé pole pohromadě v celistvosti a integritě. V úrovni éterické předlohy jsou uloženy také pásy minulých životů – barevné pruhy světla, které obtáčejí auru kolem dokola a lze je nalézt kdekoli na povrchu obalu – skořápky. Pás umístěný v oblasti hlavy a krku, obsahuje obvykle ten minulý život, na jehož objasnění pracujeme v současném životě. Tato vrstva uzavírá úroveň spirituálního plánu. Obsahuje životní plán a je poslední vrstvou, která přímo souvisí se současnou inkarnací. Nad touto úrovní je kosmický plán, který přesahuje naše zkušenosti, vzhledem k tomu, že náš pohled je omezen pouze na jednu inkarnaci.

ZDROJ: Kniha: Ruce světla od Barbary Ann Brennan